Catastrofa retrocedărilor către maghiari se petrece de ani de zile sub privirile...

Catastrofa retrocedărilor către maghiari se petrece de ani de zile sub privirile nepăsătoare ale autorităţilor române!

în ciuda tuturor strigătelor disperate ale societăţii civile. Este o tendinţă dirijată ca românii să fie scoşi din toate centrele mari ale Transilvaniei, nu doar în Târgu Mureş, Sf.Gheorghe sau Sibiu. Se petrece în toate oraşele Ardealului;  la Cluj, unde 190 de imobile din centrul oraşului au fost retrocedate maghiarilor, în Oradea, Satu Mare, Arad, Timişoara, Lugoj, Sibiu… Aceeaşi situaţie este şi cu pădurile sau terenurile agricole transilvănene. Sunt restituiri către foştii grofi maghiari sau către instituţii, în majoritatea lor ilegale sau abuzive. Intreb: ce drept are familia unui fost grof maghiar să revendice şi să primească zeci de mii de hectare de păduri româneşti, după câteva sute de ani? 
In …contrapartida, tocmai în Ungaria, de exemplu, indiferent de ceea ce aveai de recuperat, s-a impus un plafon de despăgubire de aproximativ 200 de mii de dolari, în vreme ce românii nici măcar nu au apucat să primească ceea ce este al lor, adică – peste 300.000 de proprietăţi (!! ) din cautza ignorării  a unor  tratate internaţionale în vigoare.

Si chiar mult invocatul Tratat de la Trianon este unul dintre ele! Acolo se spunea clar că persoanele imperiului pot opta pentru ce cetăţenie doresc, faţă de ţările ce îl compuneau. Acestora li s-a spus optanţi. În România, majoritatea optanţilor maghiari au reales cetăţenia maghiară, şi statul român a avut mai multe procese pe această temă, inclusiv la Curtea de Arbitraj din Paris, unde a fost reprezentată de Titulescu, ajutat de alţi doi avocaţi mari ai timpului.
Ungaria a fost reprezentată de contele Apponyi. Din moment ce optanţii alegeau cetăţenia maghiară, ei îşi pierdeau proprietăţile din ţară, după cum era şi firesc, cu condiţia ca România să le plătească optanţilor maghiari despăgubiri pentru părţile expropriate. 

Deci, optanţii care alegeau cetăţenia maghiară renunţau la proprietăţile lor din România şi statul roman îi despăgubea.

România era foarte bogată pe atunci, şi Brătianu, ca să fie sigur că acest conflict se va şterge, a spus că pe lângă sumele decise la Paris, România va da încă 10% ca răscumpărare maghiarilor. Pentru asta, România a plătit, din 1927 şi până în 1934, sume imense către aceşti optanţi: echivalentul a 4,48 tone de aur, plus echivalentul a 87 de milioane de dolari ce trebuiau primiţi de statul român ca despăgubiri de război şi pe care România nu i-a luat, lăsându-i tot în contul plăţilor. 

Se plătea către un fond extern din Paris, Fondul Agrar, de unde banii erau distribuiţi către optanţii maghiari. 

Toate aceste pământuri şi proprietăţi au fost luate de statul român pentru a se face reforma agrară a lui Ferdinand, când toţi ţăranii au primit pământ. Planul acesta a fost: s-a luat de la cei bogaţi contra unei sume şi s-a redistribuit către ţăranii români. Deci, statul român a plătit deja ceea ce se retrocedează azi. Ceea ce s-a plătit atunci, în baza unui tratat şi a unui proces la Paris, astăzi vine a patra generaţie a optanţilor şi recuperează de la statul român –ceva ce nu le mai aparţine de drept. Din păcate, acasa , cei împroprietăriţi erau atât de săraci şi de neştiutori de carte, încât marea majoritate nu s-au înscris în cartea funciară. Situaţie care există şi astăzi, când, la mai bine de 25 de ani de la Revoluţie, încă mai sunt oameni fără acte pe pământul deţinut. În plus, atunci mai erau şi alte impedimente. De exemplu, specialiştii de la cartea funciară erau foarte rari, plecaseră în Ungaria…cu acte cu tot! 

Practic, era foarte greu să găseşti un topograf la acea vreme. Ca să nu mai vorbim că foarte multe cărţi funciare au fost luate de grofi şi de cei care au plecat, şi statul român s-a trezit cu această problemă naţională majoră, imposibil de rezolvat pe termen scurt.Problema e cunoscută şi, deşi statul maghiar era obligat să restituie acele acte, nici în ziua de azi nu au fost returnate, chiar dacă avem şi tratate noi care reglementează această problemă cu Ungaria. 

Pare halucinant ! Hoţie pe faţă! De ce nu se confruntă, pur şi simplu, lista optanţilor care au primit deja despăgubiri, cu lista celor care cer astăzi alte retrocedări? 

La Tribunalul de Mare Instanţă din Paris există aceste acte, dar nimeni, niciodată, nu a mers acolo să întoarcă măcar o filă! Şi la noi acasa, la Banca Naţională condusa de Mugur Isarescu sunt o parte din aceste liste oficiale, dar funcţionarii de-acolo nu vor să dea acces avocatilor. În aceste acte s-ar vedea exact cât a dat statul român şi cine a beneficiat de plăţile acelea. Aşa s-a ajuns cu un caz de la Topliţa, unde familia Urmanzi cere o restituire dubioasă, la fel ca şi familiile Banffy, Elteteo, Kemeny, Kanouky, Kendeffy şi alte familii ale foştilor grofi, care probabil se regăsesc pe lista optanţilor despăgubiţideja de statul român,  vin şi cer din nou să li se retrocedeze suprafeţe şi averi imense. 
Mulţi dintre ei nici nu ştiau că au fost date compensaţii, sau cum arătau exact vechile proprietăţi deţinute. Dar trebuie precizat că samsarii care au transformat retrocedările în sursă de profit sunt de aici, din România. Mergeau şi băteau la uşă în Austria sau Ungaria şi spuneau: „Iată, aveţi de recuperat o avere imensă în România!
Ne ocupăm noi, contra cost”. Se întorceau apoi în România, se înţelegeau cu vreun prefect și astfel sprijiniţi de smekeri de la  putere afacerea era foarte profitabilă. Pare incredibil: Deşi statul român avea documente în arhive, nimeni nu le-a verificat.

De exemplu , în judetul Mureş, au fost 18.000 de revendicări ce trebuiau rezolvate rapid, cu presiuni de sus, de la oameni de la UDMR , sau gen Hrebenciuc, Chioariu, Paltinu, Frunda şi alţii. Aşa se explică la comisii s-au luat multe decizii greşite.
În acest context politizat s-au petrecut lucrurile. LaSovata,de exemplu, un composesorat primeşte, în loc de 2 hectare, 2000 de hectare, doar prin falsificarea unei virgule.!!
Prefectul a făcut plângere şi Parchetul din Sighişoara a venit cu raspunsul după 8 ani, spunând că s-a prescris cauza… E un complex de complicităţi împotriva statului român, cu mize financiare enorme. 
A fost şi multă ignoranţă, nu doar corupţie. 
Ar fi trebuit ca prin lege, arhivele să furnizeze date pentru proprietăţi. Dar asta nu s-a petrecut şi s-a ajuns la paradoxuri precum cel de la Arcuş, unde a apărut un moştenitor fantoma din Africa. Nu ştie ungureşte, nu îşi cunoştea nici …rude, nici avocatul până să vină în Româniadar el revendica o restituire de 11 milioane de euro! Asta, în timp ce o nepoată a lui Augustin Maiorfost prefect, prezent la Marea Unire, preşedinte al Astra şi senator, nu a reuşit să recupereze mai nimic din averea de o viata a  familiei, 

Sunt foarte multe asemenea cazuri, unele dintre ele dramatice, aşa cum este cel al satului Nadeş. Acolo s-a cerut nici mai mult nici mai puţin decât retrocedarea întregului sat, cu cimitir, cu pământul de sub biserică şi cel de sub casele oamenilor, adică aproape 8000 de hectare. Aceeaşi situaţie este acum în satul Idicel, pe care îl revendică în întregime familia Kemeny.
 La Târnăveni s-a făcut o cerere de retrocedare în numele unui mort. Omul murise din 1982 şi cineva a venit cu o procură că îl reprezintă…Alt caz este al lui Banffy, care a fost criminal de război şi a cărui avere a fost confiscată prin decizia tribunalului militar. Şi totuşi, familiei sale i s-au restituit proprietăţi de păduri de zeci de mii de hectare. Unele sunt primite, altele în proces încă. 
Un caz clasic de restituire dubioasă este al familiei Urmanzi din TopliţaÎn 1944, e dat în urmărire drept criminal de război şi moare în 1945. Dar astăzi vine fostul viceprimar al oraşului, strânge documente şi… se dă acum nepotul lui UrmanziA primit în jur de 3000 de hectare şi câteva clădiri. Apoi, sunt cazurile celebre cu Hrebenciuc şi Paltin Sturdza şi retrocedarea a 43.000 de hectare în judeţul Bacău (aţi citit bine, patru zeci şi trei de mii – n.red.), sau deputatul Marko Attila, care se ascunde şi astăzi în Ungaria, fiind urmărit pentru retrocedări abuzive. E de subliniat faptul că multe dintre aceste retrocedări au la bază un fals.

 Şi autorităţile române, guvernul, parlamentarii au  reacţii vecine cu indiferenţa şi amorţirea. Când văd autorităţile române aşa de inerte în faţa unor astfel de catastrofe, nu pot decât să bănuim o complicitate.Caci ce se poate pentru maghiari şi germani, pentru români nu se poate!  
În aceste retrocedări abuzive sunt implicate şi instituţii! Este vorba despre biserica catolică, cea evanghelică şi cea lutherană. . Bunurile bisericeşti sunt de două categorii: cele pioase – icoane, cărţi sfinte etc. şi cele civile – păduri, pământuri, clădiri etc. 
Nu avem nicio problemă cu cele pioase, bisericesti , ci cu cele civile ; pentru ceea ce vă spun există o documentare legislativă temeinică! În 1942, printr-o convenţie între Grupul Etnic German şi bisericile evanghelică şi lutherană, toate bunurile civile ale acestora sunt trecute în proprietatea Grupului Etnic, cele două biserici identificându-se cu el. Grupul Etnic German era o mişcare hitleristă ,  însă cu membri mai duri decât naziştii. Motiv pentru care, ulterior, a şi fost desfiinţată.După 1944, toate bunurile de pe teritoriul statului român aparţinând organizatiilor naziste,inamice statului român şi ai aliaţilor săi se preiau de către stat în administrare, mai puţin  armament si efecte de război  care se predau.
Pentru asta, statul român a înfiinţat CASBI – Casa de Administrare a Bunurilor Inamice CASBI a preluat în felul ăsta tot ce deţinea Grupul Etnic Germaninclusiv şi tot ce deţineau legionarii

Numai că după Revoluţia din 1989, se înfiinţează Forumul Democrat German la Sibiu şi ei se autconsideră in instantza, drept urmaşii legali ai Grupului Etnic German. Ca urmare, revendică tot ceea ce a aparţinut organizatiei naziste…
Aşadar, ignorăm Convenţia de armistiţiu din 12 septembrie 1944, un document de drept internaţional, ignorăm şi Convenţia de la Paris din 1948, care nu a fost o lege abuzivă a comuniştilor, ci o lege dată pentru clarificarea situaţiei după cel de-al Doilea Război Mondial, la nivel internaţional, şi … începem să retrocedăm în mod aberant. 
Atunci, de ce nu le retrocedăm şi legionarilor ceea ce au avut? Cumva, pe acelaşi model s-a acţionat şi în cazul Statusului Romano Catolic,desfiinţat în anii ʼ30, care nu a fost persoană juridică cu drept de proprietate asupra clădirilor din Transilvania.
Cu toate acestea, în 2002 se înfiinţează o Asociaţie a Statusului Romano Catolic şi se auto-proclamă continuatoarea şi moştenitoarea vechiului Status, pe baza unei hotărâri judecătoreşti false şi cu un procuror fie cumpărat, fie adormit. 
Această nouă asociaţie revendică aproximativ 2.000 de clădiri din Transilvania, printre care unele de notorietate, precum Liceul Unirea din Tg. Mureş sau Liceul Piariştilor din Timişoara. Conform codului canonic însă, Statusul Romano Catolic nu avea personalitate juridică, ci doar Sfântul Scaun şi Arhidiecezele. Deci, ei nu aveau drept de proprietate, ci doar de folosinţă.
Cu toate acestea, statul român consideră  cu vinovata ignorantza noua asociaţie drept continuatoarea cu drept de proprietate a vechiului Status !!.

În acelaşi timp s-a reînfiinţat societatea Astra din Sibiu. Astra a avut pe bune din donatii ,taxe , cotizatii ,etc foarte multe proprietăţi, mai ales pentru că românii de peste Carpaţi au trimis in Ardeal ajutoare băneşti imense, pentru că înainte de Marea Unire, au fost relaţii extraordinare între românii de dincolo şi dincoace de Carpaţi. 
Dar spre deosebire de cazul Statusului, noua societate Astra nu este recunoscută şi nu i se retrocedează nimic!
Suntem idioti si la nivel guvernamental?Şi acelaşi lucru s-a intamplat si se întâmplă cu Fundaţia Gojdu. 
Deci, astăzi, în Transilvania, pe aceeaşi lege, pentru maghiari şi germani se poate, dar pentru români nu se poate! Chiar suntem idioti? Ca să nu mai spunem că imobilele cerute de Status au fost făcute cu contribuţia românilor, după cum a descoperit în arhive domnul istoricul cercetator  V. Lechinţan, la Cluj.

Satele din jurul orasului Tg.Mures ,de exemplu, dădeau muncitori la construcţii, brânză, carne, susţineau românii cu ce puteau. Colegiul Unirea şi Bolyaidin Târgu Mureş ,de exemplu, au fost construite cu mai multă contribuţie românească, şi astăzi s-a ajuns ca statul român să plătească acolo chirie 20 de mii de euro pe lună!   
Nu suntem în faţa unui caz de trădare naţională (că tot îi place guvernului actual să vorbească de ea)?  Este o nevoie urgentă de corelare a instituţiilor statului; cercetate arhivele, Guvernul să stabilească ce să facă Arhivele Naţionale, să se specializeze procurori pe această problemă, să fie specializate instanţe pe această problematică.
Este necesar să fie creată o nişă legislativă care să revizuiască toate restituirile. Dacă există voinţă, într-un an se poate reglementa situaţia în Transilvania. Dar timpul contează : orice nedreptate care poate să fie îndreptată,  în cat timp, se îndreaptă.?

Prof.univ.dr.Ioan Sabau Pop

Trimiteti mai departe articolul:

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.