Daniel Ciugurean – unul din marii eroi ai Basarabiei făuritori ai României...

Daniel Ciugurean – unul din marii eroi ai Basarabiei făuritori ai României Mari!

0 274

România Mare fără unirea cu Basarabia rămânea un proiect frumos, un vis care ar fi lăsat istoria mai saracă.
Romănii nu au putu fi opriți in acel timp în care popoarele Europei și-au definitivat structurile naționale și statale. Atunci au răsărit conducatori care cu mult har au făcut ca vibrația si aspirația românilor spre unirea să se împlineasca și desăvârșească. Atunci, in acel timp istoric, alaturi alți conducători s-a evidențiat dr. Daniel Ciugurean cel care va fi Prim Ministru al Basarabiei independente in 1918.

Sinteză biografică
Daniel Ciugureanu s-a născut la 9 Decembrie 1885 în familia preotului Alexandru Ciugureanu și profesoarei Ecaterina Ciugureanu. A văzut lumina zilei în satul Șirăuți, Județul Hotin, Basarabia.
Provenind dintr-o familie de intelectuali de timpuriu și-a dat seama de rostul cărții. Învățătura a început-o în familie, studiile primare le-a făcut în satul natal, cele secundare în orașul Bălți și la Seminarul Teologic din Chișinău (1902 – 1905).
În 1905 a devenit student al Universității de Medicină din Kiev pe care o absolvă cu brio în 1913 obținând titlul de medic chirurg-urolog. Ulterior a devenit și Doctor în medicină.
În 1908, împreună cu alți tineri basarabeni, a înființat cercul “Deșteptarea”. Din acest cerc au făcut parte Alexei Mateevici (cel care a compus poezia „Limba noastră”), Simion Murafa, Ștefan Ciobanu, Dimitrie Bogos și alții. Daniel Ciugureanu a fost ales președintele cercului.
În 1913 a practicat chirurgia la spitalul din satul Vorniceni, județul Lăpușna.
În Mai 1913 un grup de intelectuali moldoveni a fondat la Chișinău revista, iar în 1914 și ziarul „Cuvânt Moldovenesc”, care va deveni o piesă centrală în mișcarea pentru trezirea conștiinței naționale a moldovenilor. Daniel Ciugureanu a fost unul dintre fondatori și colaboratori.
În 1914 a practicat chirurgia la spitalul din orașul Hâncești, Județul Lăpușna.
În Aprilie 1917 un grup de intelectuali și funcționari moldoveni a pus bazele Partidului Național Moldovenesc, care își propunea să lupte pentru dobândirea drepturilor cetățenești și naționale pentru moldovenii din Basarabia și de dincolo de Nistru. Unul din fondatorii Partidului a fost Daniel Ciugureanu.
La 20 – 27 Octombrie 1917 a avut loc în Casa Eparhială din Chișinău congresul soldaților moldoveni la care au participat aproximativ 1.000 de delegați de la diferite unități militare. Congresul a hotărât printre altele crearea Sfatului Țării – organ suprem de conducere al Basarabiei. În acest scop a fost format un Birou de organizare din care a făcut parte și Daniel Ciugureanu. Datorită muncii pline de abnegație depusă de biroul de organizare, Sfatul Țării (Parlamentul Basarabiei) și-a putut deschide ședința inaugurală la 21 Noiembrie / 4 Decembrie 1917.
Daniel Ciugureanu a fost delegat în Sfatul Țării din partea Partidului Național Moldovenesc ca reprezentant al Presei Naționale din Basarabia. A fost deputat în Sfatul Țării de la 21 Noiembrie / 4 Decembrie 1917 până la 16 Ianuarie / 29 Ianuarie 1918.
La 17 Ianuarie / 30 Ianuarie 1918 Dr. Daniel Ciugureanu a fost ales de către Sfatul Țării în calitate de Președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democratice Moldovenești.
La 24 Ianuarie / 6 Februarie 1918 Sfatul Țării a proclamat independența Republicii Democratice Moldovenești, iar Daniel Ciugureanu în calitatea lui de Prim-ministru a salutat această decizie. În aceeași calitate a emis un act diplomatic de recunoaștere a independenței Republicii Democratice Moldovenești următoarelor state: Anglia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Statele Unite ale Americii, Turcia etc. Cu toate acestea, Daniel Ciugureanu nu considera că Basarabia trebuie să rămână independentă pentru totdeauna concepând starea de suveranitate ca moment preliminar pentru Unirea cu România.
La 23 Martie / 5 Aprilie 1918, Ion Inculeţ, Daniel Ciugureanu, Pantelimon Halippa şi Constantin Stere se deplasează la Iaşi unde, în incinta Palatului Sturdza, discută cu reprezentanţii Guvernului român problema unirii Basarabiei cu România. Delegaţia basarabeană îl invită pe Alexandru Marghiloman, Primul-ministru al României, la Chişinău.
La 27 Martie / 9 Aprilie 1918 Sfatul Țării în frunte cu Ion Inculeț a votat pentru Unirea Basarabiei cu România, iar Daniel Ciugureanu în calitatea lui de Prim-ministru a salutat Actul Unirii.
La 28 Martie / 10 Aprilie 1918, a doua zi după Unirea Basarabiei cu România, Daniel Ciugureanu a făcut parte împreună cu Pantelimon Halippa, Ștefan Ciobanu și Ion Pelivan din delegația care a dus la Iași ACTUL UNIRII Basarabiei cu România. Actul Unirii a fost înmânat solemn MS Regelui Ferdinand I al României.
După Unire, la 8 Aprilie / 21 Aprilie 1918, a demisionat din funcția de premier pentru a intra în guvernul României ca reprezentant al Basarabiei . Conform condițiilor Unirii, Basarabia urma să aibă asigurați doi reprezentanți proprii în guvernul României.
La 9 Aprilie / 22 Aprilie 1918 MS Regele Ferdinand I printr-un decret a numit pe Ion Inculeț și Daniel Ciugureanu Miniștri pentru Basarabia.
Daniel Ciugureanu a fost Ministru pentru Basarabia în patru guverne de la 9 Aprilie / 22 Aprilie 1918 până la 30 Noiembrie 1919.
(La 1 Aprilie 1919 Regatul România Mare a trecut la stilul nou, 1 Aprilie devenind 14 Aprilie).
La 1 Septembrie 1919, Dr. Daniel Ciugureanu fiind Ministru pentru Basarabia în guvernul român este trimis de Ion I. C. Brătianu într-o misiune specială la Paris, la lucrările Conferinței de pace. Inițial se preconiza că va sta acolo o lună, dar șederea lui Daniel Ciugureanu la Paris în calitate de diplomat s-a prelungit pe mai multe luni.
La 10 Noiembrie 1919, la Londra, Radu Rosetti, alături de Ion Pelivan și Daniel Ciugureanu, delegați ai guvernului român, participau la o întâlnire cu Winston Churchill.
După 1919, Daniel Ciugureanu a fost ales de mai multe ori deputat și senator.
În Septembrie 1920 Daniel Ciugureanu a devenit membru al Partidului Național Liberal condus de Ionel Brătianu.
La 8 noiembrie 1920 a apărut la Chişinău şi un ziar al Partidului Naţional Liberal – „Dreptatea”, ai cărui directori au devenit Daniel Ciugureanu şi Ion Inculeţ.
La 18 iulie 1921 Daniel Ciugureanu a fost ales în unanimitate în calitate de Președinte al editurii „Glasul Țării” din Chișinău.
În 1922 – 1923 Daniel Ciugureanu a fost Vicepreședintele Camerei Deputaților din București. A demisionat din această funcție.
În 1922  Daniel Ciugureanu a fost colaborator la revista „Cugetul Românesc”, editată la Bucureşti. A publicat articole alături de Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Ion I.C. Brătianu, Vintilă Brătianu, Ion Inculeţ, Ion Minulescu şi alţii.
Între 1924 – 1937, Daniel Ciugureanu a fost proprietarul și directorul ziarului „Cuvântul Basarabiei” din Chișinău.
În 1925 şi 1926 dr. Daniel Ciugureanu a fost colaborator la revista „Societatea de Mâine”, editată la Cluj. Revista se axa pe probleme sociale şi economice. A publicat articole alături de Onisifor Ghibu, Mihai Popovici, Vasile Goldiş, Sextil Puşcariu, Aurel Lazăr, Simion Mehedinţi şi alţii.
În 1927 Daniel Ciugureanu a fost medic Primar al Serviciului de Urologie pe lângă Spitalul „Regina Maria” din Chişinău.
În 1932 Daniel Ciugureanu se mută cu traiul la București.
În 1935 a devenit  senator de Tighina.
În 1936 a fost ales în calitate de Vicepreședinte al Senatului și tot în 1936 a devenit Președintele Senatului Regatului România Mare.
În 1938 Daniel Ciugureanu a fost medic Primar al Serviciului de Urologie pe lângă Spitalul „Dr. I. Cantacuzino” din Bucureşti. Tot în 1938 a devenit inspector general sanitar tehnic în specialitatea chirurgie și urologie pe lângă Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale.

„Cercul Basarabenilor”.
În 1940, după cedarea Basarabiei către URSS în iunie 1940, circa 120.000 de basarabeni și bucovineni s-au refugiat în capitala României și în alte locuri din țară.
La București s-a înființat „Cercul Basarabenilor”. Conducerea cercului avea următoarea componență:
– Ion Inculeț,
președinte de onoare
– Daniel Ciugureanu,
președinte executiv
– Gherman Pântea și Nicolae Codreanu,vicepreședinți
– Pantelimon Halippa, Ion Pelivan, Petru Cazacu și alții.
Acest cerc a avut ca scop ajutorul material al refugiaților basarabeni și plasarea lor în câmpul muncii.
La 22 Ianuarie 1942 a fost mobilizat pe frontul de Est în calitate de medic militar în gradul de căpitan.
În 1944 a fost medi
c Primar al Serviciului de Urologie pe lângă Spitalul „I.O.V.” din Bucureşti.
În 1946 s-a pensionat.

„Noaptea demnitarilor”,
În noaptea de 5/6 Mai 1950, „Noaptea demnitarilor”, a fost arestat și potrivit istoricilor Constantin C. Giurescu și Ion Nistor  a murit la 6 Mai 1950, la Turda, în timpul transportării foștilor demnitari la Închisoarea Sighet. A suferit un atac de congestie cerebrală în duba în care era transportat la închisoare.
A fost dus la spitalul din Turda, unde a decedat. Potrivit evidențelor securității a decedat la 19 Mai 1950 în penitenciarul Sighet.
Moartea lui Daniel Ciugureanu a survenit în circumstanțe suspecte. Informațiile oficiale privind moartea lui Daniel Ciugureanu reprezintă un fals grosolan. Se presupune că a fost îngropat în „Cimitirul sărăcilor” de la Sighetul Marmației, iar locul exact unde se topesc osemintele Martirului nefiind cunoscut până în prezent. Gheorghe Ciugureanu, feciorul politicianului, a ridicat la Sighet în 1993 o Troiță în memoria Martirului. Troița în memoria lui Daniel Ciugureanu se află  alături de Troița în memoria altui Martir al neamului român Iuliu Maniu. Tot în 1993, la Mănăstirea Cernica, Gheorghe Ciugureanu a ridicat un Cenotaf (mormânt fără oseminte) pentru Daniel Ciugureanu. Cenotaful se află între mormintele lui Ion Pelivan și Pantelimon Halippa.

Lista decorațiilor primite de Daniel Ciugureanu:
Ordinul Coroana României în gradul de Mare Cruce, 30 Martie 1918
Ordinul Steaua României în gradul de Mare Ofițer, 21 Octombrie 1922
Crucea Comemorativă a Războiului 1916-1918 fără barete, 15 Februarie 1924
Ordinul Ferdinand I în gradul de Mare Ofițer, 3 Aprilie 1931
Medalia Ferdinand I
, 31 Martie 1932
Ordinul Național „Serviciul Credincios” în gradul de Mare Ofițer, 7 Aprilie 1933
îSemnul onorific Vulturul României în gradul de Comandor, cl. II-a, 9 Mai 1935

Notă
Biografia a fost obtinută de la Mircea Ivanoiu, nepotul marelui patriot dr. Daniel Ciugurean, in cadrul Proiectului de acțiuni ale Asociației ”La Maison Roumaine” dedicate Centenarului Unirii Basarabiei cu România.

 

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.