Începuturile MIȘCĂRII #REZIST, programele ReStart şi recruţii români ai acestora (2)

Începuturile MIȘCĂRII #REZIST, programele ReStart şi recruţii români ai acestora (2)

0 63

 Partea a doua

„George Soros este un miliardar şi nu ar trebui să primească banii contribuabililor americani pentru a-şi promova agenda de extrema stângă spre a submina libertatea aca­să şi peste graniţe“, conchidea Tom Fitton de la Judicial Watch, exem­pli­ficând cu transferul de 9 milioane de dolari de la administraţia Barack Obama şi agenţia USAID pentru activităţile politice derulate de organiza­ţi­i­le lui Soros în zona est-europeană, respectiv Fundaţia pentru o Societate Deschisă şi East West Management Institute prin intermediul campaniei „Justice for All“ din anul 2016.

„Ca şi în alte părţi ale lumii – mai arăta Judicial Watch privind dese­cre­ti­za­rea acestor documente -, o serie de entităţi şi proiecte finanţate de Soros în România sunt, de asemenea, finanţate de guvernul Statelor Unite: Centrul pentru Jurnalism Independent [din România], care este sus­ţinut de Institutul pentru o Societate Deschisă [al lui Soros] din New York, a primit recent [în 2018] 17.000 de dolari şi de la Departamentul de Stat al SUA.“

Iar Centrul pentru Jurnalism Independent este, în România, altă struc­­tură creată de Fundaţia Soros (un „pui“ din cadrul Son), care se manifestă deschis şi zgomotos în favoarea protestelor #rezist[1]. Cji este în susţinerea mişcării #rezist aliat cu Apador-CH, Fundaţia Konrad Adenauer, Open So­ci­e­ty Institute New York [Soros], Pro Democraţia, Romanian-American Foun­dation, FDSC sau Funky Citizens, de exemplu. De aceea, Cji îl şi susţi­nea public în septembrie 2016 pe Codru Vrabie – ex activistul lui Soros, restarter al lui Gitenstein şi promotor #rezist – ca membru în Consiliul Superior al Magistraturii din România, „reprezentant al societăţii civile“ propus de că­tre Apador-Ch (Senatul avea, însă, să îl prefere, în 2017, pe Victor Alistar, liderul Transparency International România, în componenţa CSM).

Codru Vrabie, activistul care suge din toate părțile, bani să iasă.

Soroşistul nr. 2 din această schemă, Ovidiu Voicu, ca şi Ong-ul său, tot migraţia străinilor din afara Europei o încurajează în România, ca şi Codru Vrabie şi toţi cei asemenea lor, asociaţi ideologic temelor lui Soros şi noţiunii #rezist, căci Centrul pentru Inovare Publică are ca obiective Justiţia, „guvernarea deschisă“, „drepturile mi­gran­­ţilor“ de a se stabili în România, educaţia alternativă şi drepturi pentru homosexuali (la pachet cu com­ba­terea re­fe­ren­dumului Coaliţiei pentru Familie din 2018).

Ovidiu Voicu, „Centrul pentru Inovare Publică”.

Şi proiectul Cine ce a promis“ al ReStart România, numit şi „grup social“ şi „platformă online“, un website (www.cineceapromis.ro), în reali­ta­te, care promitea să urmărească politicienii, a fost cum am văzut, sus­ţi­nut din spate tot de către un pui al fundaţiei Soros, de către Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe; creat de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă în cadrul Soros Open Network / Son).
Totodată, CeRe este condus de către activista de cursă lungă Oana Preda (care provine de la Fundaţia Soros, dar activează şi la Fundaţia pentru Dezvol­ta­rea Socie­tă­ţii Civile  /  FDSC şi la Fundaţia Pact, alt pui Soros / „Son“).

Oana Preda, director executiv Centrul de Resurse pentru participare publică (CeRe).

O co­ne­xiune surprinzătoare 
la organizaţiile lui Soros în cadrul ope­­raţiunii ReStart Romania, continuată sub numele „Programul TechSoup România“ din 2014, este Andrei Roth, un afacerist evreo-german repa­tri­at în România din SUA, cu o firmă de soft la Cluj.

Andrei Roth face parte din board-ul TechSoup România, condusă de Worman, filiala firmei americane din San Francisco, care oferă asistenţă şi produse software gratuit către peste 3000 de Ong-uri din „societatea civilă“ româneas­că (cifra de 3000 de Ong-uri corespunde anului 2019).

Andrei Roth, board-ul TechSoup România

Oricum s-ar numi programul, ReStart sau TechSoup România, el a demarat în 2011 şi a continuat până în 2019 (cel puţin) cu sprijinul mari­lor fundaţii globale americane asociate pentru Europa est-centrală în supra-Ong-ul Civil Society în Central and Eastern Europe (Cee Trust), urmat mereu de Fundaţia Româno-Americană (alimentată financiar de Con­gre­sul SUA), de mari corporaţii americane precum Microsoft, Cisco, Google ş.a.

Andrei Roth este în primul rând fiul tatălui său, George Roth, co­proprietarul firmei de softuri Recognos, pe care a înfiinţat-o în 1990 în San Francisco-SUA, împreună cu prietenul Kendal George (membru al orga­ni­zaţiei oculte americane Bohemian Club), şi al filialei româneşti de la Cluj a acesteia, în care l-au luat asociat de la început (din 2000) şi pe Romeo Macaria, omul din România al lui George Soros în domeniul IT.

Romeo Macaria (care a fost coleg de liceu cu bătrânul evreu Roth, la Cluj, în anii ’70) este un dezvoltator al reţelei Soros ca membru al con­du­­cerii Fundaţiei acestuia „pentru o Societate Deschisă“ în România din 1992 şi director al diviziei tehnologice a acesteia, numită Dynamic Network Techno­logies (DNT, fostul centru de comunicaţii al Fundaţiei Soros, trans­for­mat în 1997 în companie / primul serviciu privat de Internet din România, lansat de către Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă – Romania şi Open Society Institute – New York[2]). Romeo Macaria este, din 1994, şi fon­dator al filialei Clubului Rotary în Cluj Napoca (Rotary fiind cel mai puter­nic club mondial, „anti­ca­me­ra masoneriei“), în cadrul căruia a deţinut aproa­pe continuu funcţii de conducere, inclusiv cât timp era manager general la Recognos România şi lucra şi pentru fundaţia magnaţilor Soros.

                                                                   *

Bătrânul George Roth, un informatician evreu de la Cluj, care ajuns în SUA în 1991 a cerut azil politic (!?), emigrând astfel, fusese pregătit ca pro­grama­tor la cel mai înalt nivel în România comunistă, inclusiv pe cal­cu­latoare IBM, nu doar pe româneştile Felix (produse din 1983, copii IBM).
În SUA, unde şi-a făcut publică originea evreiască[3], ceea ce repre­zen­ta un avantaj profesional şi în lumea afacerilor, George Roth a făcut bani cu un soft „curăţător de date financiare“ pe care l-a numit SUMS (Security Universe Manage­ment System), ce a fost apoi implementat de mai multe mari com­pa­nii de investiţii din Europa şi din SUA.
În România, Roth beneficiase de înfiinţarea liceelor de informatică în 1971, iar tinereţea îi fusese marcată de legătura cu ma­­te­maticianul evreu Gábor Goldner (numit de cunoscuţi Gabi Goldner şi chiar uneori româ­ni­zat: Gavrilă Goldner), care i-a fost profesor la Facultatea de matematică şi l-a introdus în conducerea Uniunii Studenţilor Comunişti (UASCR)[4], unde a de­ve­nit activist, având şi o ciudată legătură contorsionată cu Securitatea.

După schimbarea regimului, Gábor (Gabi/Gavrilă) Goldner avea să ajungă preşedintele Comunităţii Evreilor din Cluj, iar o audiere a lui George Roth de către o Securitate, în 1987, pare să aibă legătură cu acest mentor al său. Familia Goldner are o ramură şi în Ungaria, iar o prietenă a lui George Roth „fugise la Budapesta“ să susţină dărâmarea regimului din România. El, Roth, zice că prietena sa „Încerca să tragă un semnal de alarmă în privinţa dictaturii din ţară, in­tra­se de câteva ori şi la [postul de radio american] Europa Liberă. Ea voia să vorbească cu maică-sa acasă, să vadă ce fac ai ei… Mă suna şi pe mine… Apoi ea a vorbit cu mama ei pe telefonul nostru.“

La Budapesta se afla, deja, de fapt, din 1984, baza „Open Society“ pentru estul comunist european, adică a organizaţiei lui Soros, care se în­hămase la dărâmarea regimurilor est-europene. Din 1985 Soros oferise bur­se­le sale în Occident către „esta­blish­men­tu­l“ comunist maghiar şi câş­ti­ga­se la Buda­pesta încredere şi influenţă politică, regimul îndepărtându-se de comunism (preşedintele Fundaţiei lui Soros din Ungaria era chiar Miklos Vasarhely, fost secretar al lui Imre Nagy, liderul mişcării antisovietice din Ungaria din 1956 – a se vedea paginile 58-59).

În repetate rânduri, Soros a confirmat şi personal pentru CNN im­pli­carea sa în dărâmarea co­mu­nis­mu­lui est-european, acţionând din ’84 de la Budapesta[5]. În această acţiune s-au implicat, de la un moment dat, şi o serie de servicii secrete occidentale, ca şi tovarăşa de luptă a lui Soros, Janet Fleischman de la Helsinki Watch, supra-Ong atlantist care lucra cu fundaţia magnatului evreu pentru distrugerea „statelor comuniste“. În acest context, pentru a-şi alia Ungaria, Janet Fleischman susţinea oficial în nu­me­le H.W., la finele anilor ’80, ideea că România discriminează maghiarii (a se vedea capitolul despre Apador-Ch la pag.86).
În Ungaria apăruseră, astfel, tabere de „refugiaţi români“, care erau instruiţi să acţioneze pentru dărâmarea regimului din România[6].
În februarie 2004, canalul tv franco-german Arte a difuzat docu­men­­­­ta­rul Şah mat, realizat de Suzanne Brandstätter, care demonstra că, la sfâr­şitul anilor 1980, „mai multe operaţiuni ce vizau dărâmarea re­gi­mu­lui din Ro­mânia au fost pla­nificate şi finalizate de către ser­­vicii se­­crete stră­ine, printre care şi cel unguresc“, Avo, coordonat de CIA şi KGB, în acest sens prezentând şi măr­turia premierului ma­­­ghi­ar din 1989, Miklos Nemeth, care arată că în anii ’80, ser­viciile se­cre­te ungare i-au an­tre­nat pe mem­brii „di­zi­­den­ţei române“ în „tabere din Un­ga­ria“ (tabă­ra de la Bicske) şi, tot­o­dată, au recru­tat agenţi pentru alte ser­vi­ci­i stră­i­ne dintre mem­brii apa­ratului de stat român, în frunte cu… ge­ne­ra­lul Victor Athanasie Stăn­­culescu.

În ceea ce priveşte această acţiune a serviciilor maghiare, mr. (r) Radu Tinu, şef ad­junct al Securităţii Timiş, a arătat că încă din anul 1988, în momentul în care Bush şi Gorbaciov şi-au dat mâna, Se­curitatea ştia că ruşii şi ame­ricanii acţionează pen­tru în­lă­tu­ra­rea lui N. Cea­u­şes­cu, iar că ceea ce a declarat pre­mi­erul ma­ghiar des­pre „an­tre­na­rea rezistenţei româneşti în Un­ga­ria“, este ade­vă­rat: „Tabăra era la Bicske, în Ungaria. Am reuşit să infiltrăm aco­lo trei in­for­ma­tori, aşa că ştiam tot ce miş­ca.[7]

Ungaria o terminase cu comunismul clasic din decembrie 1988, iar în 1 iulie 1989, preşedintele american George Bush a vizitat Budapesta. „Cu puţin timp înainte de sosirea oaspetelui, în zona de primire şi-a făcut apa­riţia un grup de câteva sute de oameni cu steaguri ungureşti şi lozinci mari cu text revendicativ: «Vrem Ardealul», «Ardealul este al Ungariei»… Refugi­aţii din România erau prezenţi în număr mare, în grupuri bine or­ga­­nizate, la toa­te manifestările cu caracter antiromânesc.“[8]

„Refugiaţii“ români din Ungaria anilor ’90 erau reuniţi în organizaţia „România Liberă“, condusă de sportivul român Dorin Staicu din 1989, care avea să relateze mai târziu: „La preluarea funcţiei, am fost pre­zentat de fostul preşedinte [al organizaţiei] au­to­ri­tăţilor maghiare, ofiţerului po­litic al Am­ba­sadei SUA – Tom Lynch, ofiţerului politic al Ambasadei Austriei – Dr Spitzer, secretarului po­litic al Am­basadei Angliei – Jonathan Staneman şi secretarului politic al Ambasadei Canadei – John di Gangi… Bănuiesc că re­pre­zentanţii amba­sa­delor men­ţio­nate erau membri ai serviciilor secrete din ţările lor, deşi titulatura oficială era ofiţer sau secretar politic.“[9]

Acest lider al refugiaţilor politici din România în Ungaria, Dorin Staicu, s-a opus să semneze celebra „Declaraţie de la Budapesta“ în iunie 1989, fapt care i s-a cerut nu numai de diriguitorii din Ungaria, dar şi la Congresul Solidarităţii din Polonia, „unde trebuia să declar că Transilvania este pă­mânt unguresc”. A fost ameninţat atunci de conspiratorii anti-români şi l-a sunat atunci pe liderul romanilor din exil, Ion Raţiu, care i-a susţinut decizia şi a reuşit să îl extragă clandestin din Ungaria şi să îl ducă în Olanda. Dar alţi „refugiaţi din România“ au continuat să facă de la Budapesta jocul KGB-AVO-CIA, mulţi dintre refugiaţi fiind, de fapt, maghiari transilvăneni, cărora le erau folo­si­te cu cinism sentimentele naţionale, într-un joc mai mare.

Şi prietena lui George Roth, de exemplu, a rămas în continuare o lup­tătoare împotriva României comuniste, şi a ajuns ulterior în SUA, unde în 1991 i-a făcut o „invitaţie“ şi lui Roth, care a rămas în SUA ca „azilant politic“, deşi comunismul căzuse în România din decembrie 1989. Nu vrea să dea numele prietenei, căci nu are acordul ei (G. Roth, Silicon Dream).

După câteva luni de şomaj, bătrânul Roth se angajează la Effec­ti­ve Solutions (ESI), o firmă care se ocupa cu aplicaţii bursiere pentru piaţa financiar-bancară, unde a produs, aşa cum am arătat, acel soft cu­ră­ţător de date financiare, pe care l-a numit SUMS (Security Universe Ma­nage­ment System), pus în slujba unor giganţi bancari precum Citicorp, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of New York, Chase Manhattan etc.
Lucrează apoi la Proxicom, o altă firmă de software, care servea alte corporaţii uriaşe, precum Bank of America, Charles Schwab, Commerce One, Safeway sau DHL.
În 1999, George Roth, însă, se asociază cu mai bătrânul Kenneth Rogers, pe care îl cunoscuse în urmă cu doi ani, când lucra pentru ESI, şi care era, de fapt, consultant la Barclays Global Investors, o divizie a băncii britanice Barclays, care a fost transferată în 2009 către gigantul BlackRock, (pentru suma de 13,5 miliarde USD, plus o participare de 20% a băncii Barclays în BlackRock), considerat „cel mai mare fond de investiţii din lume“ (şi care din 2017 s-a implicat în a oferi guvernului PSD al României consultanţă în crearea fondului suveran de investiţii cu firme israeliene).

Întâmplător sau nu, în acest gigant, BlackRock, unul din cei mai mari acţionari este familia lui George Soros, prin Soros Fund Management, fon­dul Soros fiind unul din marii acţionari şi la Facebook.com, la Chevron (al fa­mi­­li­ei Rockefeller), la AT&T, eBay, Citigroup, Apple, Twitter, Amazon etc[10].
La acest BlackRock / Barclays Global Investors al lui Soros şi al altor magnaţi occidentali, era, deci, consultant mai bătrânul asociat al lui George Roth, Ken Rogers (născut în 1943), „românul“ Roth şi cu americanul Rogers înfiinţând împreună (în 1999) firma Recognos, pe care au instalat-o la Cluj, pentru a deservi clienţi americani cu soft-uri de marketing, principalii lor par­te­neri fiind corporaţiile Fisher Investments şi BBDO.
În filiala românească a Recognos, Roth şi Rogers l-au luat asociat, cum am văzut, la început, şi pe speciliastul IT / software al Fundaţiei Soros din România, pe Romeo Macaria, Rogers gravitând în lumea lui Soros.

BBDO, o importantă reţea globală de advertising şi marketing şi pa­rtenera Recognos a lui Roth şi a omului lui Soros, in­trase în România din 1992, când se asociase cu agenţia de publicitate Graffiti, înfiinţată în 1991 de repatriatul american Cristian Burci (azi magnat şi ma­son cu greu­tate în România). De la Graffiti BBDO s-a ridicat social Mihaela Nicola, vii­toarea mare prietenă şi colaboratoare a SRI, şi care de­ţine în pre­zent con­tro­versata firmă The Group, implicată indirect în pro­pa­ganda neo­pro­gre­sistă din România de tip #rezist (a se vedea pagina 264 – capitolul Agenţii pro­pagandei neoprogresiste la noi, azi, subcapitolul The Group era SRI-ul? – încrengături neprincipiale).

Totodată, acest BBDO pentru care lucrează firma lui George Roth, este deţinut de gigantul Omnicom Group (cel de-al doilea grup de comuni­care la nivel mondial, fondat de enigmaticii evrei Allen Rosenshine, Keith Reinhard şi John Bernbach[11]), care, prin divizia ei românească, prin schim­bul reciproc de acţiuni, deţi­ne părţi şi în româneasca The Group a Mihaelei Nicola, influencera SRI. Mai mult, imaginea politicianului Dacian Cioloş, pre­mier în 2015-2016, aliat apoi cu neoprogresiştii #rezist, este promovată de The Group şi de Ketchum Worldwide, care aparţine tot Omnicom şi la care „blonda lui Cioloş“, Andrada Morar, „con­duce echipa de strategie digitală“ de la New York (detalii la paginile 267-268, capitolul The Group era SRI...).

                                                                   *

Aflat în această poziţie de business, în întrepătrundere cu intere­se­le unor mari corporaţii transnaţionale (inclusiv cu interesele Soros), ma­jo­ri­tatea americane, George Roth face parte şi din mişcarea politică gân­di­tă de soroşista Sandra Pralong, numită RePatriot.
Ideea unei forţe politice prezentate ca Ong a celor care se întorc în România după ce au fost plecaţi în Occident (mai ales de dinainte de 1990 şi mai ales în SUA) a fost ex­pri­mată de Sandra Pralong din anul 2010, în cartea De ce m-am întors în România, unde folosea despre aceştia terme­nul de repatriaţi, „Noii Patrioţi“/„Noii Paşoptişti“, „Mai români decât românii“ sau „Întoarcerea fiilor nerisipitori“, pentru ca în final ideea ei să se con­cre­­tizeze în organizaţia RePatriot (care îşi zice şi „Repatriot – Repa­tri­ere prin Antreprenoriat“ sau Re>Patriot), înfiinţată şi condusă din 2015 de Marius Bostan, fost ministru în guvernul Cioloş şi, mai înainte, în anii ’90, aflat la putere în guver­na­rea ţărănisto-cederistă, inclusiv în guvernul Isărescu.

Sandra Pralong la summit RePatriot,

Sandra Pralong, summit RePatriot, Alba Iulia 2018: „La început de octombrie, deja tradiționalul «Summit al oamenilor de afaceri români de pretutindeni» (inaugurat acum 3 ani la Palatul Cotroceni de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis), adună statornic oameni de afaceri și antreprenori de top din țara și din Diaspora, pentru a fructifica oportunitățile de afaceri oferite de țara noastră. La chemarea grupului RePatriot, se gândesc proiecte comune, se fac planuri de viitor, se bate palmă pentru parteneriate, etc. – doar mediul politic trebuie să fie stabil și predictibil pentru că bunele intenții să devină realitate.”

Iar în această RePatriot, la ale cărei plenare participa mereu Sandra Pralong, ca reprezentantă a preşedintelui Iohannis, probabil, George Roth se întâlneşte nu numai cu aceasta (uneori chiar la Palatul Cotroceni), ci şi cu alţi afacerişti româno-americani, precum Doru Năsui (Dorel Năsui), cel cu afacerea penală Motorola de la începutul anilor ’90 (care a instalat apoi transnaţionala Emerson la Cluj)[12]. „Repatriot“ împărtăşeşte în foarte mare măsură aceeaşi ideo­lo­gie cu #rezist (deşi au şi o componentă con­ser­va­tor-naţionalistă) şi chiar se întâlneşte în diverse acţiuni publice cu promo­toarea #rezist Elena Calistru de la Ong-ul neoprogresist Funky Citizens.

În octombrie 2016, în cadrul unei acţiuni a RePatriot, Sandra Pralong îl primea ca gazdă pe George Roth la Palatul Cotroceni (la preşedinţia României), ca „reprezentant al Diasporei“, alături de Dorel Năsui şi de Ilinca von Derenthall, director executiv la banca LGT, deţinută de fa­mi­­lia princia­ră de Liechtenstein[13] („repatriotismul“ Ilincăi Derenthall, emi­gra­tă din România în Germania în 1990, consta în dorinţa deschiderii de filiale româneşti LGT).

La eveniment, Roth cerea, în calitate de consul onorific în San Fran­cisco al Româ­niei (funcţie în care fusese numit în 2007 de preşedintele Tra­ian Băsescu) mai multă solicitudine şi atenţie din partea statului român pen­tru „Diaspora“, în subsidiar pentru organizaţia Romanian American Business Network Silicon Valley, înfiinţată de el la San Francisco, între ai cărei mem­bri secreţi (peste 500[14]) o mare parte nu provin din România, ci sunt „ame­ri­cani in­teresaţi de România“ pentru afaceri pecuniare sau politice (?).

Summit RePatriot, octombrie 2016 la Palatul Cotroceni.

Nu ar trebuie să fie de mirare, de aceea, că George Roth şi-a şi che­mat în 23 aprilie 2018 membrii organizaţiei din Silicon Valey la o în­tâl­­nire politică la un hotel din San Francisco cu Vlad Voiculescu, lider al partidului lui Dacian Cioloş, fostul pre­mier tehno­crat impus de preşedintele Iohannis, deşi un „consul“ nu ar trebui să facă politică[15].

Iar gruparea lui Dacian Cioloş, chiar dacă uneori în rivalitate politică cu USR-ul neoprogresist, s-a situat alături de mişcarea stradală #rezist, ca şi gruparea RePatriot, mai discretă, dar dirijată tot de Sandra Pralong.

                                                                   *

Venind tot din SanFrancisco în România şi contractată de ex-am­ba­sadorul SUA Mark Gitenstein pentru a transforma România într-una neoprogresistă şi total obedientă SUA / Occidentului, compania TechSoup îl are în conducerea reprezentanţei ei din România, am văzut, şi pe Andrei Roth – „The Son“, fiul lui George Roth, care a preluat şi compania Recognos (filiala ro­mână) de la tatăl său.

Ambasadorul Mark Gitenstein, ReStart România și TechSoup.

Şi, în acelaşi timp în care acţionează pentru susţinerea a 3000 de Ong-uri ale „societăţii civile“ înregimentată „corect“, Andrei Roth face parte şi din filiala română a Aspen Institute, acel super think-tank american con­dus de câţiva magnaţi evrei precum familia Lauder, care acţionează global pentru supremaţia SUA. Totodată Andrei Roth era, la un moment dat, şi coordonator al Global Shapers Hub din Cluj, fondat de el ca o „ini­ţiativă“ a World Economic Forum, în aceste hub-uri (locaţii centrale şi re­ţele sociale în acelaşi timp), finanţate de Forumul Economic Mondial, tre­bu­ind adunaţi tineri sub 30 de ani care să pro­ducă schimbări ca noi „for­matori“ (shapers) ai societăţii, evident sub o corectă îndrumare din partea „curatorilor“ (direc­tor şi cofondator al Global Shapers Hub din Cluj este americanca Jennifer Austin, ca şi Roth tot din California, care conduce în România din 2013 un accelerator de afaceri pen­tru investitorii străini, numit Spherik Accelerator).

Cornel-Dan NICULAE

Notă:
Ilustrația și comentariile la fotografii aparțin revistei „Justițiarul”.

[1] „Centrul pentru Jurnalism Independent condamnă reţinerea şi amendarea activistului Cristian Mihai Dide“, anunţau ei în martie 2018, Dide fiind cel care pla­sase o platformă auto în faţa sediului guvernului, făcând proiecţii laser pe clădiri.
[2] DNT avea să fie preluată de Astral mai târziu, apoi de UPC (firme furni­zoa­re de televiziune şi Internet pe cablu). Privind relaţia dintre George Roth şi omul lui George Soros, Romeo Macaria, a se vedea studiul lui Victor Roncea, Reţeaua Soros – Roşia Montana. Conexiunea Cluj Napoca. Nodul de control informatic: DNT – RECOGNOS, din 2 septembrie 2010 (pe roncea.ro).
[3] George Roth avea să relateze mai târziu pe larg, inclusiv în scris, despre ori­­gi­nea sa evreiască, în articolul Portretul tatei în câteva istorioare, apărut în iunie 2014 în revista Baabel din SUA (revistă editată de câţiva evrei români din SUA).
[4] George Roth, Silicon Dream. Din Cluj în San Francisco, pe urmele visului american, în Actual de Cluj din 13 decembrie 2017.
[5] Soros: In revolutionary times the impossible becomes possible, pe website-ul CNN (http://edition.cnn.com), unde Soros arăta, textual, de la început: „I set up my first foundation in Hungary in 1984. The idea behind it was simple. The state dogma, promoted by the ruling communists, was false and by providing an alter­na­tive we could expose its falsehood.“
[6] colonel (r) Gheorghe Raţiu, Raze de lumină pe cărări întunecate, Editura PACO 2012; colonel (r) prof. Marian Rizea, 22.12.1989 Revo(invo)luţia din România: făcă­turi, schimbare, vasalizare… Editura Mica Valahie 2017.
[7] Fost şef al Direcţiei I a Securităţii, colo­nelul Gh. Raţiu, mai arăta şi el că: „La pensionarea mea, am lăsat în seifurile fostei Se­cu­ri­tăţi do­cu­mente certe din care rezultă că, cu câteva zile îna­in­­tea de­clan­­şă­­rii evenimentelor de la Timişoara, în casa unui inte­lec­tual ma­­ghi­ar din loca­li­ta­te se instalase un co­man­da­ment al Ser­vi­ciu­lui de In­formaţii Maghiar care avea să coor­do­neze totul.“ Între docu­men­tele ră­ma­­se în fişe­te­le Securităţii, el a lăsat şi declaraţiile a circa do­­uă­zeci de trans­­fugi ro­mâni, „repatriaţi“ din Ungaria, pe di­verse cana­le, în care divulgă misiu­nea primită de la orga­ne­le ma­ghiare, refe­ri­­toa­re la implicarea în eveni­men­te­le ce ur­mau a avea loc în Ro­mâ­nia. Ei primiseră parole şi nu­me­re de te­le­fon apar­ţi­nând unor autohtoni cu rol de coor­do­nare a miş­­cărilor de stradă.
[8] Valentin Zaschievici, „Se plănuia intervenţia militară străină“, în Jurnalul Naţional din 27 februarie 2004 (după o convorbire cu colonelul Ioan Todericiu, fost ataşat militar al României la Budapesta până în 1990).Â[9] Lucian Dobrater, „Ungaria folosea disidenţa românească“, în Jurnalul Naţio­nal din 8 octombrie 2009 (discuţie cu dizidentul Dorin Staicu).
[10] Soros Fund Management adds popular tech names, BlackRock in second quarter, ştire Reuters din15 august 2018, care relatează că George Soros şi-a sporit poziţia în BlackRock cu aproximativ 60%, cu un total de 12.983 de acţiuni.
[11] Mike Walsh, The Sinister Cabal Behind Race-Mixing Commercials, în Before It’s News din 28 iunie 2018.
[12] Creierul „afacerii Motorola“ este un alt evreu român stabilit în Silicon Valley din San Francisco, Robert Deutsch, fiul no­men­claturistei Olga Deutsch, o evreică comunistă care a lucrat cu celebra Ghi­­ze­la Vass la „Secţia Externă“ (numită şi „Relaţii Internaţionale“) a con­du­cerii Partidului Comunist, cât timp acesta a condus România. Mulţi dintre evreii ce au lucrat la această secţie conspirativă au emigrat în Israel. „Pe filiera Robert Deutsch ajungem la caracatiţa fese­nis­tă a în­ce­pu­tului ani­lor 90, spre afacerile care au dus la ge­neza ca­pi­ta­lismului de pradă din România …când se formau marile în­cren­gă­turi, vizibile şi in­vi­zi­bile, care continuă să îm­pie­dice România mo­der­nă şi onestă să res­pi­re“, scria Vla­di­mir Tismăneanu, odraslă de evrei comunişti şi el, ca şi multi-mul­ti-mi­lionarul în dolari Robert Deutsch. Fişa completă a lui Robert Deutsch am prezentat-o în lucrarea Războiul Nevăzut al evreilor comunişti cu românii (ediţia 2017).
[13] https://repatriot.ro/intoarcerea-fiilor-nerisipitori/
[14] intrând pe pagina lor website, https://www.meetup.com/RABN-SV/members/, constaţi că numai un alt membru poate consulta lista membrilor.
[15] CONSUL român PRINS în întâlniri politice la un hotel din San Francisco, în Evenimentul Zilei din 24 aprilie 2018.

https://www.justitiarul.ro/

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.