O nouă inițiativă economică a Ministarului de Finanțe – creează cadrul pentru...

O nouă inițiativă economică a Ministarului de Finanțe – creează cadrul pentru înființarea unei noi bănci de stat!

0 42

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat un proiect de act normativ pentru a putea crea bănci naționale de dezvoltare, care sunt constituite și funcționează ca instituții de credit. Inițial, informația a apărut la începutul lunii mai, într-un raport al Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Conform MFP, scopul creării băncilor naționale de dezvoltare în România este abordarea directă a disfuncționalităților pieței financiare și a decalajelor de finanțare.
Băncile de dezvoltare acordă finanțare în condiții de piață și acționează complementar cu instituțiile de credit în scopul remedierii deficitului de finanțare și disfuncționalităților pieței financiare.

Principalele aspecte reglementate prin proiectul de Ordonanță sunt:

  • Scopul – sprijinirea antreprenoriatului, dezvoltarea socio-economică și regională în România prin promovarea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare pentru beneficiarii eligibili.
  • Forma legală – persoane juridice române constituite ca societăți pe acțiuni ale căror condiții de organizare și funcționare se stabilesc prin actul constitutiv elaborat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Băncile de dezvoltare sunt deținute în întregime, în mod direct pe toată durata de funcționare, de către statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice.
  • Capitalul social – se asigură din bugetul de stat și/sau din veniturile rezultate din privatizare înregistrate în contul Trezoreriei Statului. Sumele pentru constituirea sau majorarea capitalului social, precum și condițiile de finanțare prin instrumentele menționate se aprobă prin hotărâre de Guvern.
  • Guvernanță – sistemul de administrare se stabilește prin actul constitutiv al acestora. Procedurade numire a membrilor organelor statutare ale fiecărei bănci de dezvoltare se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Membrii organelor de conducere ale băncilor de dezvoltare își exercită atribuțiile în mod independent, cu loialitate, diligență și respectând obiectivele și strategia stabilită de adunarea generală a acționarilor a fiecărei bănci de dezvoltare.
  • Activități – băncile de dezvoltare pot funcționa doar pe baza autorizației emise de Banca Națională a României în conformitate cu prevederile referitoare la autorizarea unei instituții de credit și pot desfășura activități în limita autorizației acordate. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condițiile de organizare și funcționare ale băncilor de dezvoltare.
  • Beneficiari eligibili – băncile de dezvoltare oferă produse financiar-bancare unor categorii țintă de beneficiari eligibili, identificați prin analiza ex-ante privind disfuncționalitățile pieței financiare și decalajele de finanțare, în cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană, de înființare a băncilor de dezvoltare.
  • Surse de finanțare necesare pentru derularea activităților desfășurate de băncile de dezvoltare sunt: comisioane, dobânzile și tarife rezultate din prestarea activităților specifice și suportate de către beneficiarii eligibili ai băncilor de dezvoltare, fonduri contractate de pe piețele financiare internă si internaționale, fonduri de la instituții financiare internaționale, fonduri încredințate pe bază de mandat de autorități ale administrației publice, fonduri de la bugetul de stat, împrumuturi subordonate acordate de statul roman și alte surse de finanțare, stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităților de utilizare.

Conform notei de fundamentare, pentru funcționarea ca bancă de dezvoltare este necesară notificarea Comisiei Europene, iar aportul la capitalul social, fondurile puse la dispozitie, finanțarea și operațiunile băncii naționale de dezvoltare trebuie să respecte regulile Uniunii Europene în materie de ajutor de stat.

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.