Primarul Toma acarul Păun? Se zice că Primăria Ghimbav frânează proiectul Aeroportului!

Primarul Toma acarul Păun? Se zice că Primăria Ghimbav frânează proiectul Aeroportului!

Pentru a rezolva problema certificatului de urbanism, conducerea Consiliului Judeţean a fost nevoită să se deplaseze la Primăria Gimbav, unde eternul chiulangiu Toma Dorel, primarul localităţii, nu a fost de găsit la birou şi nici nu a răspuns la telefon

Deşi documentaţia trebuia să fie finalizată în data de 12 august, a existat o perioadă de întrerupere a contractului, după ce Primăria Ghimbav a eliberat certificatul de urbanism cu două luni întârziere.
Pentru a rezolva problema certificatului de urbanism, conducerea Consiliului Judeţean a fost nevoită să se deplaseze la Primăria Gimbav, unde eternul chiulangiu Toma Dorel, primarul localităţii, nu a fost de găsit la birou şi nici nu a răspuns la telefon.
În prezent se derulează etapa a III-a a proiectului Aeroportului,–care presupune elaborarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini şi a detaliilor de execuţie.
La licitaţia privind realizarea unui studiu de fundamentare care să analizeze situaţia actuală şi variantele posibile pentru finanţarea, finalizarea şi operarea Aeroportului Braşov, au fost depuse două oferte, care sunt în curs de evaluare.
Tot prin acest studiu vor fi evidenţiate şi riscurile ce pot surveni într-un interval de minimum 25 de ani pentru autoritatea contractantă. În baza studiului de fundamentare, Consiliul Judeţean Braşov va analiza şi va decide în plen care este varianta cea mai favorabilă pentru autoritatea administraţiei publice judeţene, în scopul finalizării şi operării obiectivului de investiţii.
Variantele de lucru sunt finalizarea investiţiei din bugete publice, înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni (având ca scop finalizarea investiţiei şi operarea obiectivului); realizarea unui parteneriat public-privat sau concesionarea obiectivului către un partener privat care va avea obligaţia finalizării investiţiei şi operării obiectivului.
Valoarea estimată a serviciilor este de 336.134 lei, fără TVA, iar studiul trebuie finalizat în termen de 45 de zile de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor.

Vifor Rotar

COMENTARII