Deceniul lui Băsescu a fost mai nociv decât până și Epoca...

Deceniul lui Băsescu a fost mai nociv decât până și Epoca Ceaușescu !!!

0 78
Pe baza analizelor efectuate de Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare; pe baza datelor oferite de EUROSTAT14, precum şi pe baza unor studii de specialitate efectuate în ţară, rezultă că multe din evoluţiile Romaniei înregistrate în perioada post-revoluţionară sunt de natură să îngrijoreze: Peste 700 de localităţi ale României nu mai au viaţă economică proprie, ca urmare a lichidării industriilor care le dădeau viaţă; aproape 2.000 de localităţi au o viaţă economică precară.  Zeci de mii de active economice – cele mai rentabile – au fost înstrăinate.  Ele nu au fost privatizate – cum susţineau guvernanţii vremii – deoarece „privatizarea – ni se promitea – se face numai cu acele active aflate în dificultate, în scopul de a fi redresate”
Ce a iesit? Vedem cu toții!

Balanţa comercială a României a ajuns la cel mai mare deficit comercial din istoria sa, în timp ce Uniunea Europeană, care – înainte de 1989 – avea un deficit comercial de 600 milioane de dolari în relaţiile comerciale cu ţările din Centrul şi Estul Continentului are în prezent, exact invers, … un excedent comercial fabulos, de peste 9 miliarde EURO !!!.
În anul 2009 – la două decenii de la Revoluţie – România,
– importă castraveţi din
Bulgaria, Ungaria şi Vietnam;
importă ciuperci din China;
– importă mazăre
din Ungaria, Turcia, China, Moldova şi Franţa;
– importă compoturi
din Italia, Franţa, Bulgaria;
– importă tomate din
Italia, Olanda,Turcia …Iordania;
– importă fasole din
Ungaria, Bulgaria, Franţa şi Italia.
Dacă în anul 2004, România importa 30 la sută din produsele alimentare necesare consumului populaţiei, în anul 2009 (la sfârșitul primului mandat a lui Basescu la Cotroceni), a ajuns să importe 70 la sută din aceste produse.
După aderare (2007), cota productiei de lapte negociată cu Uniunea Europeană a fost de… 5 milioane de tone, în timp ce românii consumă 11 milioane de tone !!; cota de zahăr s-a fixat la 109.164 tone, în condiţiile în care consumul estimat este de 550.000 tone; multe abatoare au fost închise, ca urmare a faptului că nu îndeplineau condiţiile convenite la nivel european; fermierii români sunt obligaţi la multe formalităţi birocratice pentru a li se permite să-şi valorifice produsele tradiţionale21. 7.
În anii post-revoluţionari, guvernanţii au înstrăinat resursele de petrol şi gaze ale României
La 12 noiembrie 2008 – printr-o Hotărâre de Guvern ( premier Calin Popescu Tariceanu) a fost aprobat …pe blat contractul încheiat cu firma „Sterling Resources”, prin care dreptul de exploatare a resurselor de petrol şi gaze din Platoul Continental al Mării Negre îi era încredinţat aceluiasi curios „consortiu”…

De la 1 ianuarie 2007 – de când a devenit membră a Uniunii Europene – România, desi are o contribuţie importantă la bugetul Uniunii de peste un miliard de EURO anual, plătind pe zi, 2.191.780 EURO, sumă care a fost mai mare în 2008 şi este şi mai mare în 2009. Până în 2013, România a contribuit la bugetul comunitar cu 8 miliarde EURO şi ni se promite vom accesa peste 30 miliarde EURO fonduri europene în aceeaşi perioadă!  Până acum sumele obţinute au fost mai mult decât modeste.

Băncile naţionale din România au fost falimentate pe rand şi înstrăinate, sub „supravegherea” paguboasa și criminală a lui  ISARESCU. Din cele 45 de bănci care operează în România, 43 sunt filiale ale unor bănci străine. Este profund îndoielnic că – în aceste condiţii – statul naţional mai poate avea controlul asupra resurselor sale financiare. Datoria externă – pe termen mediu şi lung – a atins cote îngrijorătoare. Numai în primele şase luni ale anului 2009 ajunsese  la 57,237 de miliarde EURO, reprezentând 75,8 la sută din totalul datoriei externe, cu 11,7 la sută mai mult faţă de finele anului. Acum este dubla!!.
Dacă la realităţile economice evocate adăugăm modul în care actualii guvernanţi se raportează la exigenţele conducerii democratice a societăţii, proclamate de Revoluţie, vom înţelege şi mai bine cum au fost deturnate procesele schimbării de la cursul imprimat în acele confruntări dramatice din 1989
În Declaraţia de independenţă a Statelor Unite, semnată la 4 iulie 1776, la Philadelphia, se preciza că „Toţi oamenii au fost creaţi egali; Creatorul le-a conferit drepturi inalienabile… dreptul la viaţă; dreptul la libertate; dreptul la fericire”.  Numai un guvern democratic este în măsură să asigure acest curs.
Pentru respectarea drepturilor lor–se arată în Declaraţia pentru respectarea drepturilor oamenilor – se arată în Declaraţia de independenţă a Statelor Unite“oamenii au creat guverne a căror autoritate devine legitimă prin consimţământul celor administraţi”.
Din pacate, nici chiar in America nu mai este asa! Iar Romania se transforma tot mai mult intro jalnica colonie, cu toate „ingredientele specifice!
(sinteza ddr)

COMENTARII