Presedintele Johanis, in perioada cat era primar la Sibiu a comis incredibile...

Presedintele Johanis, in perioada cat era primar la Sibiu a comis incredibile incalcari ale legislatiei romanesti si internationale!!

Grupul Etnic German din România ( Deutsche Volksgruppe in Rumänien) a fost înființat, sub presiunea Germaniei nazite, prin Decretul nr. 830 din 20 noiembrie 1940 (Legea 830/21 noiembrie 1940). Acest grup etnic a fost o organizație cu statut de persoană juridică, subordonată direct capitalei celui de-al treilea Reichfiind singurul organism care a reprezentat, în perioada 1940-1944, comunitatea sasilor din zona Ardealului. Grupuri Etnice Germane fuseseră organizate și în alte țări cu minoritate germană: Franța (Alsacia), Polonia(Silezia), Cehoslovacia (Sudeți).
La 15 martie 1941, Grupul Etnic German a preluat ziarul comunitatii germane din Sibiu, i-a schimbat denumirea în Suedostdeutsche Tageszeitung (Ziarul german de sud-est) și l-a folosit ca oficios până la 11 septembrie 1944, când a apărut ultimul număr.

Este bine de subliniat ca  și-a câștigat un statut de semi-autonomie în cadrul statului român, fiind condus de către Volksgruppenführer Andreas Schmidt, ginere al Brigadeführer-ului SS Gottlob Berger, șeful Oficiului Central pentru Cetățenii Etnici Germani (Volksdeutsche Mittelstelle). Pentru a marca ruperea netă de tradițiile vechii organizații de conducere a grupului etnic german, Schmidt a mutat sediul noii organizații de la Sibiu la Brașov, unde se afla și sediul Consulului general al Germaniei, SS-Oberführer Wilhelm Rodde   Wilhelm Fabriciusministrul Germaniei în România, având, prin urmare, imunitate diplomatică, a avut o mare influență asupra activității Grupului Etnic German.
Cetățenii germani ai țării România, înmănuncheați în Grupul Etnic German, constituiau o corporație de drept public, pusă sub protecția Germaniei naziste,de care era direct dependentă.Iata si triunghiul de eficientza maxima nazista: Biserica evanghelică, regimul nazist și Grupul Etnic German din România. În perioada interbelică episcop evanghelic de Sibiu a fost Viktor GlondysAcesta a refuzat colaborarea cu regimul nazist.si a condamnat de asemenea antisemitismul. În anul 1936/37 l-a suspendat din funcție pe parohul Friedrich Benesch din Petelea, din cauza activității pronaziste a acestuia.Atunci Episcopul Glondys a fost pensionat forțat în februarie 1941, de către regimul fascist din România. În locul său a fost impus Wilhelm Staedel, împotriva căruia episcopul Glondys demarase o anchetă disciplinară, pe motiv de simpatii pro-naziste.

La 1 noiembrie 1941 prin  Decretul lege nr. 3097 publicat în M. Of.  nr. 266 Grupului Etnic German ca persoană de drept public îi este recunoscut dreptul de a înființa și coordona școli primare, secundare teoretice și practice și alte instituții de educație, având libertatea de a folosi propriile planuri de învățământ, programe analitice și de examene aprobate de Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor,
La 30 iunie 1942 prin telegrama adresată direct lui Hitler, Consiliul ecleziastic al Bisericii Evanghelice din Germania  transmite apelul către Dumnezeu pentru a-i ajuta pe Hitler și pe națiunea germană să lupte împotiva unui dușman dublu  (Anglia și Rusia)  totodată asigurându-l pe Hitler că obiectul principal al aspirațiilor și al acțiunilor bisericii este victoria în această luptă și asigurându-l că îi este alături cu toate rugăciunile și cu soldații săi incomparabili care sunt pe punctul de a face să dispară prin mari lovituri această ciumă” Cele mai mari instituții dedicate asistenței publice și sociale ale Bisericii Evanghelice din Europa ”au angajat muncitori pentru muncă forțată pe toată durata celui de-al doilea Razboi Modial”.

Biserica Evanghelică se numără printre instituțiile angajate să susțină Germania nazistă, scop în care a promis 5 millioane  $  obținuți din utilizarea muncii forțate în timpul perioadei naziste. Având atribuții conferite prin Decretul lege din 1941 și consimțământul Consistoriului Regnicular al Bisericii Evanghelice C.A dat la 2 iulie 1942 și bazat pe Convenția publicată în Monitorul Oficial nr. 234 din 7 octombrie 1942,Grupul Etnic German din România a preluat învățământul de stat și confesional astfel că toate liceele,  școlile și grădinițe de stat cu limba de predare germană au fost trecute sub conducerea acestei persoane juridice de drept public, iar executarea măsurilor de predare-preluare a fost consemnată în procese verbale. În decursul timpului, Grupul a devenit un ansamblu de instituții ce se ocupau cu promovarea și îmbunătățirea culturii și învățământului german pe teritoriul României.

Ce a facut Grupul Etnic German in Romania?
A preluat toate revistele și ziarele în limba germană, transformându-le în organe fasciste. A mai preluat și teatrul german de la Sibiu, cât și diferite instituții de cultură și știință germană din Ardeal și Banat. Totodată Grupul Etnic German a preluat întreaga rețea de școli germane, ceea ce a dus la fascizarea totală a învățământului în limba germană. Grupul a dus o politică de integrare a întregii populații germane în politica și în acțiunile saleÎn timpul celui de-ai doilea Razboi Mondial Grupul etnic german s-a pronunțat pentru crearea unui nou stat, denumit Donauland („Țara Dunării”), din care urmau să facă parteTransilvania și Banatul.

Evenimentele de după 7 oct. 1944; La 8 octombrie 1944 Regele României Mihai I a emis Decretul–Lege nr.485 (publicat în Monitorul Oficial nr.233 Partea I din 8 oct 1944, pag.6558) pentru” abrogarea Decretului-lege nr.830 din 21 noiembrie 1940 referitor la constituirea Grupului Etnic German din România. În temeiul Decretului- Lege nr.485, Grupul Etnic German a fost desființat, toate bunurile Grupului Etnic German fiind lovite de indisponibilitate fără îndeplinirea vreunei formalități și au trecut în proprietatea Statului Român, urmând ca instanțele de carte funciară să înregistreze din oficiu proprietatea pe numele Statului Român  ( art.I alin.1, 2 3, 5 ) Statul Român devenind și titularul tuturor drepturilor care au aparținut acestui Grup, subrogându-se acestuia (art.I alin.4), toate înstrăinările de bunuri mobile și imobile și orice constituire de drepturi reale sau renunțări de orice fel de drepturi făcute în intervalul dela 23 august 1944 și până la 8 octombrie 1944 fiind prezumate ca făcute prin fraudă și sunt lovite de nulitate absolută (Art.II).

La 8 octombrie 1944 Regele României Mihai I a emis Decretul–Lege nr.486 (publicat în Monitorul Oficial nr.233 Partea I din 8 oct 1944, pag.6559) privitor purificarea administrațiilor publice prin care, s-a dispus licențierea din serviciu, fără nici o indemnitate a funcționarilor care s-au pus în slujba unor interese străine sau au militat sub orice formă în vreo organizație politică sau paramilitară legionară, fascistă sau hitleristă sau a servit prin orice mijloace scopurile unor organizații dictatoriale.
Biserica evanghelică, Grupul Etnic German și Forumul Democrat al Germanilor din România după anul 1989 : În regimul de Carte funciară, înregistrarea Statului Român ca proprietar asupra bunurilor care au aparținut Grupului Etnic German face dovada punerii în executare a Convenției de armistițiu din 12 septembrie 1944 și a legislației dedicată sancționării asociațiilor, organizațiilor, instituțiilor (inclusiv bisericilor ) care direct sau indirect au aderat, sprijinit sau colaborat cu Germania hitleristă,iar redobândirea acestor bunuri sau drepturi nu poate fi invocată sub nici o formă, contrar admițându-se legalitatea acțiunilor și activităților naziste.În condițiile în care, sunt în vigoare și astăzi efectele legislației internaționale și naționale privitoare la măsurile de desființare și/sau sancționare a persoanelor care au avut un scop sau activitate hitleriste, este nulă absolut, orice măsură, act, dispoziție, recunoaștere care ar atesta că Forumul Democrat al Germanilor din România, înființat după anul 1989, ar fi continuatorul Grupului Etnic German…

Privitor la restituirea proprietăților preluate în perioada 6 septembrie 1940 -22 decembrie 1989.și ținând cont că . Grupul Etnic German din România a fost desființat pentru că în calitate de persoană de drept public a avut o activitate hitleristă, este nulă absolut orice constituire de drepturi sau operațiune de transfer de proprietate asupra bunurilor de la și către această persoană de drept public creată și subordonată Germaniei naziste, începând cu 8 octombrie 1944 Statul român fiind singurul îndreptățit de legislația internațională și națională antihitleristă să se subroge acestui grup!(infotext)

Trimiteti mai departe articolul:

COMENTARII

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.